Menü
ÖMER SEYFETTİN VE KİMLİK  Hale Kaplan ÖZ, Yeni Şafak, 5 Eylül 2004
Hakkımda • ÖMER SEYFETTİN VE KİMLİK  Hale Kaplan ÖZ, Yeni Şafak, 5 Eylül 2004

ÖMER SEYFETTİN VE KİMLİK  Hale Kaplan ÖZ, Yeni Şafak, 5 Eylül 2004

 

 

 

Necati Mert'in "Ömer Seyfettin/ İslamcı, Milliyetçi ve Modernist Bir Yazar" isimli kitabı Kaknüs Yayınları arasından çıktı. Ömer Seyfettin ile ilgili bugüne kadar dile getirilen ve yazılanların epey eksik olduğunu gözler önüne seren biyografi, daha çok Ömer Seyfettin ve kimlik üzerinde duruyor. Yazarın başından beri aynı çizgiyi sürdürüp sürdürmediği, onu etkileyen şartların neler olduğu, siyasal veya kültürel referanslarının sağlam olup olmadığı ve benzeri soruların cevaplarını merak eden Mert, Ömer Seyfettin'i bu soruların odağında tanımayı hedeflemiş. Kitapta yazarın hayatı, yaş, meslek, siyaset gibi faktörlere bağlı olarak beş zamanda inceleniyor. Her bir zamanın ürünleri önce şiir, sonra düz yazı, sonra da hikâye olmak üzere gözden geçirilerek düzenlenmiş.

 Kültürel işgal
Araştırmacılar için de gerek yaşadığı dönem şartlarını gerekse ünlü bir hikâyecinin hayatının tüm evrelerini anlatması bakımından kaynak niteliğinde olan kitap, epey geniş hacimli. Ömer Seyfettin'in İlk Dönem Yazıları, Genç Kalemler Dönemi, Savaş Yılları ve Son Dönem Ürünleri ana başlıklarında ele alınan meseleler ünlü hikâyecinin dil, siyaset, toplum, eğitim ve Türklük üzerine bir kimlik tahlilini ortaya çıkarıyor. İşte kitaptan buna bir örnek. Ömer Seyfettin Batı kültürünün işgalini bakın nasıl değerlendiriyor: "Avrupalılar manevi hücumlarını da ihmal etmiyorlardı. Lisanlarını, maariflerini (kültürlerini), ahlaklarını, terbiyelerini, âdetlerini neşr ile bir asırdan beri içimizde yalnız isimleri 'Türk ve Şarklı' kalmış müthiş bir 'renksiz ordusu' teşkil ediyorlar, bu 'renksiz'lerle şekîmemize (direncimize) saldırıyorlar, bizi zayıflatıyorlar, milliyet ve Türklük fikrini farmasonluk efsanesiyle boğuyorlardı."
                                                                                                                                 Yeni Şafak, 5 Eylül 2004

Necati Mert

Türk yazar, eleştirmen İlk ve orta öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. Ankara Meslek Yüksekokulu Kamu Sevk ve İdaresi Bölümü'nü bitirdi....