Menü
MEĞER BEN NEYMİŞİM!  19 Kasım 2002
Yeni Sakarya Yazıları 2002 • MEĞER BEN NEYMİŞİM!  19 Kasım 2002

MEĞER BEN NEYMİŞİM!  19 Kasım 2002

 

 

Hatırlar mısınız? Bir ara Dinî Yayınlar Fuarı oluyordu İstanbul’da, ramazanlarda. TÜYAP’ın Kitap Fuarı’na alternatif olarak düşünülmüştü galiba. İstanbul’da bir şey aktüel olur da taşraya sıçramaz mı? Bizim burada da hemen bir kopyacığı görüldü. Hatırlayacaksınız: Uzunçarşı’da boş bir dükkânda. Sonraki yıllar başka adreslere taşındı, ayrıca ikinci, üçüncü diye numara aldı, büyüye büyüye de Yenicami’deki, henüz tamamlanmamış bir apartmanın otomobil galerisi olabilir zeminine kadar büyüdü. Buraya bir kez gitmişliğim var. Arkadaşlarla sözleşip gittiğimiz o geceden şimdi aklıma ilk gelen, sadece sigara dumanı. Başka? Sergilerde Kuran’lar, tefsirler vardı. Cemil Meriç’ler. Şerif Mardin’ler. Takke, tespih. İlahi kasetleri, dua levhaları, cevşenler... Ve rastlaştığımız başka arkadaşlar. Ya sekmenler. Sergi önlerinde olsun, çay ocağı civarında olsun o kadar çoktular ki altımıza birer tane çektik, bir o kadar da sahipsiz kaldı. Sonra koyu koyu çaylar içtik. Ordan burdan sohbet. Değişik bir geceydi. 

Epeydir olmuyor Dinî Yayınlar Fuarı. Oluyor da yoksa fuarlara soğuk durduğum için ben mi farkına varmıyorum? Geçen yıl oldu mu sözgelimi, hatırlamıyorum. Olduysa ramazanda mı oldu? Adı neydi? Öncekilerin devamı idiyse kaçıncısıydı?

Fakat bu ramazan fuarımız var. Büyükşehir Belediyemizin, SİT alanı MİT alanı demeden üzerine konduruverdiği Kültür Merkezi’nin girişinde hem de. Ayrıca belediyemizin “etkinlik”i olarak da takdim edilmekte afişlerde, davetiyelerde, şurda burda. Bundan ne anlaşılır? Fuarı bizzat belediye düzenlemiştir. Yahut fuar bir fuarcılık firmasına ihale edilmiştir. Fuar geliri de belediyenindir.

Oysa gidenlerin yalancısıyım, fuar eski fuarların devamı: Piyasadan firmalar var. Din ağırlıklı yayınlar var. Satışlar oluyor. Kâr, zarar tabii firmaların.

Bu firmalar bir araya nasıl geldi? Yer kaça kiralandı? Yoksa belediye firmalara kıyak mı yaptı? İnanın bunlar benim için vıdı vıdı. Hele bir de kitapçılığım var -fuardakiler de arkadaşlığım, tanışıklığım olan insanlar- bu sorular üzerinde durmak karnımı ağrıtabilir. Anlaşılmayabilirim. 

Ama bir şey var ki merakımı yenemiyorum: Fuarın adı neden Dinî Yayınlar Fuarı değil de sadece Kitap Fuarı? Oysa dünden bugüne bütün değişiklik, fuar yerinin belediyeye ait olmasından ibaret. Sebep bu mu? Veya kimi sözcükler kimi dönemlerde gereksiz mi bulunuyor, taşınmaları ağır mı geliyor? 

Gelelim şu “etkinlik” lafına. Sevimsiz. “Faaliyet” anlamında kullanılıyor ya, arka planında “etmek” fiili, “etkin” sözcüğü var. Yani “aktif olma”. Bir başka yakın akrabası da, “etkincilik”. Yani “aktivizm”. O ne demek? Bir doktrin adına yapılan propaganda. “Etkinlik”in kimi kullanımlarında da var bu “dayatma, güç” anlamı. Örneğin şu cümlede: “Futbolun modern/dünyevî din halini alması, onun popüler etkinliğinden ayrı düşünülemez.” Sözcüğün “faaliyet” anlamı, onun en masum anlamı. Ama “etkinlik” sözcüğü bu anlamda kullanıldığında bile sahibinin alt şuuru üste çıkmış oluyor bence. Kullananın vah haline!

Belediyemiz bu “etkinlik”iyle beni sevindirmedi dersem yalan olur. Mösyö Jourdain’inkine benzer bir sevinç içindeyim. Biliyorsunuz, Moliére’in bir kahramanıdır Mösyö Jourdain. Kibarlık budalasıdır. Hocalar tutar: eskrim, müzik, dans, felsefe. Bunları öğrenecek ve gerçek bir kibar, gerçek bir burjuva olacaktır. Dersler başlar. Bu arada nazımla nesir arasındaki farkı da öğrenir. Öğrenir ve hocasına sorar: “Ben şimdi ‘Nicola terliklerimi getir!’ dersem nesir mi olur?” Nesir olduğunu öğrenince de uçar sevincinden, kendine hayret eder: “Demek kırk yıldır nesir konuşuyormuşum da haberim yokmuş!” 

İşte bende de böyle bir hayret ediş.

Belediyemiz bu Kitap Fuarı’nı sadece “etkinlik değil “Kültür Etkinliği” olarak takdim ediyor çünkü.

Nasıl hayret etmem! Kitap alıp kitap satmak benim otuz yıldır yaptığım iş. Yeni öğreniyorum yaptığımın “kültür” olduğunu.

Meğer ben neymişim!

Yeni Sakarya, 19 Kasım 2002

Necati Mert

Türk yazar, eleştirmen İlk ve orta öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. Ankara Meslek Yüksekokulu Kamu Sevk ve İdaresi Bölümü'nü bitirdi....