Menü
ZORAKİ BİR GÜN  22 Kasım 2014
Ada'dan • ZORAKİ BİR GÜN 22 Kasım 2014

ZORAKİ BİR GÜN 22 Kasım 2014

 

24 Kasım otuz küsur yıldır kutsallarımızdan oldu. Neymiş efendim, Öğretmenler Günü’ymüş! Yav, bu gün Kenan Evren’in icadı –ne çabuk unutuldu! Hayır! Ne ordunun 27 Mayıs’tan, 12 Mart’tan farkı olmayan 12 Eylül darbesi unutuldu ne de darbenin niçin yapıldığı: Küre genelinde yükselen neoliberal dalgaya ülkeyi katmak gerekiyordu, o yapıldı. Dalga dediğim, sacayağı: 1) Liberal demokrasi, 2) Piyasacılık, 3) Postmodernizm. Anlamdaşları da şunlar: 1) Sandık, 2) Özelleştirme, 3) Çokkültürlülük. Bunlar kolay işler değil, yola sokulmaları önlerinin açılmasıyla mümkün ancak. Bunun anlamdaşı da, toplumsal muhalefeti susturmak. Türkçesi şu: Ülkeyi provokasyonlarla karıştırıp darbeye hazırlamak, darbe sonrasında da cezaevlerini işçi, öğretmen ve öğrenciyle doldurmak.

Bunlar unutulmaz. Mağdurlar unutmaz, meğer ki yeni ahvalden nasiplenmiş ola, ağızları ballana!

Varlığını UNESCO’ya veya Birleşmiş Milletler’e borçlu günler vardır. 21 Şubat, UNESCO kararıyla Dünya Anadili Günü olarak kutlanır 1999’dan beri mesela. 5 Haziran da BM’in kararıyla 1972’den beri Dünya Çevre Günü’dür. Bizim 24 Kasım’ın arkasında böyle küresel ve kamusal destek yok. Öğretmenler ihmal mi edilmiş? Hayır! UNESCO’nun Öğretmenler Günü 1993’ten beri 5 Ekim’dir. 1966 yılı 5 Ekim’inde Paris’te gerçekleştirilen “Öğretmenlerin Statüsü Konferansı” esas alınmıştır gün için. Tamam, barış’ta uzlaşılmamıştır, unutmadım.  Şöyle ki BM için 21 Eylül’dür Dünya Barış Günü, antikapitalist muhalefet cephe içinse 1 Eylül. Hoş, Sovyetler ve Varşova Paktı dağıldıktan sonra biter 1 Eylül, pardon! doğrusu şöyle: Ülke yönetimleri unutur barış’ı, fakat küçük küçük de olsa gruplar unutmayıp sahiplenir. Nasıl unutulur ki! 1939’un 1 Eylül’ü, Hitler’in Polonya’yı işgal edip İkinci Paylaşım Savaşı’nı başlattığı gündür.

Bu günlerin yanında bile bizim 24 Kasım’ın sözü hiç mi hiç edilemez. 1 Mayıs’la anmak ise densizlik olur. Bütün varlığını kendinden, kendi mücadele tarihinden alır o, bizimki ise darbeci cuntanın emir komuta zinciriyle piyasa edilmiş zoraki bir gündür.

24 Kasım’ın tutması için neler yapılmadı neler başlangıçta. Her ilden bir öğretmen Yılın Öğretmeni seçildi. Çankaya’ya çağrıldılar. Kendilerine hediyeler verildi, galiba çeyrek, yarım veya tam Cumhuriyet de. Netekim Paşa’yla fotoğrafları da alındı. Dönüşlerinde illerinin yerel yöneticileri, merkezin taşra temsilcileri tarafından ayrıca ağırlandılar, lobici kulüplere misafirliğe çağrıldılar, kendilerine zarf içinde verilenler oldu, aldılar. El üstünde tutulmamalı mıydılar? Tutulanlar, “İstemem eksik olsun!” mu demeliydiler tutanlara? Hiç olur mu! 24 Kasım, 1928’in 24 Kasım’ı Mustafa Kemal’e verilen Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının Talimname’de yayımlanıp resmileştiği tarihtir.

Peki, Millet Mektepleri ne? 1 Kasım 1928’te kabul edilen yeni harfleri halka şipşak öğretmek için kurulan dört ay süreli halk dershaneleri.  Bunu 1931’de Türk Tarih Kurumu’nun, 1932’de Türk Dil Kurumu’nun kuruluşu izleyecektir. TTK Mustafa Kemal’in Tarih Tezi’ne, TDK da Güneş-Dil Teorisi’ne dayanır. Biri tarihi Türklerle başlatacak, diğeri de Türk dilini tarih öncesine götürecektir. Bunun pratikteki karşılığı Osmanlı tarihini yok saymak, o tarihin dilindeki Arapça, Farsça kelimeleri tasfiye etmektir, yani Öz Türkçecilik.

Yanlıştır yapılan. Hele ki Öz Türkçecilik tam bir “anarşi”dir. Yeni kelimelerin tutmadığı bizzat Mustafa Kemal tarafından görülür 1935 yılında ve tasfiyecilik onun emriyle yavaşlatılır. Böyle sonuçlanan bir sürecin başladığı yıldır 1928; gelgelelim süreç onca yıl sonra bile kolay kolay eleştirilemez; kraldan çok kralcıların baskısı, darbecilerin emrivakisi ile 24 Kasım yerleşir. E, öğretmenevleriyle de öğretmen güya imtiyazlı kılınmıştır. Hayır! diyebilene aşk olsun.

Öğretmen açısından durum bu. Öğretmen güya ağırlanıyor. Fakat güyalığın farkında değil. Yılın öğretmenleri başöğretmen, kalanlar da başöğretmen adayı görüyor kendilerini. Hediyeler, ikramlar, bağışlar… Orduevleri gibi evleri vardır onların da. Zaten eğitim ordusu diye bilinir öğretmen taifesi. Böyle böyle yumuşatılırlar, bunun farkında değiller işte.

Hikâye çok. Şiir yazıyor çocuklar Öğretmenler Günü için, o gün de okuyor öğretmeninin yüzüne yüzüne: “Zaten ne kadar maaşın var öğğğ-ret-menim!” diyor, “Okul çıkışında pazarda limon satarmışsınız, doğru mu?” diye soruyor, üstüne akıl da veriyor: “Çorap daha kârlı ört-menim!”

Bunlar doğru. Öğretmenin geliri, öğretmenin yeriyle denk değildir. Evi, giyimi içler acısıdır. Ama bunun mücadelesi öğretmene düşer. Çocuğun yaptığı ne? Acınma. Şımarıklık.

Bunların büyükleri de böyle. Bütün öğretmenliğim iki dönemde toplam yedi yıldır, ama otuz yıllık öğretmeninki kadar hatıranın sahibiyim. Büyükler de acınır. Sanılır ki anmak/kutlamak acımaktır: Öğretmenler Günü’nde öğretmene acınır, 14 Mart’ta da doktorlara. Ziyaretin sonuna gelinir, öğretmen, “Davetimizi reddetmeyip geldiniz, ziyaretinizle bizi ihya ettiniz!” denecek diye beklerken hane sahiplerinden, hane sahipleri üstüne bir de, “İyi ki geldiniz, geldiniz de sizi onurlandırdık, bize bu fırsatı verdiniz!” demezler mi!

Allahü ekber! İmdat ya Rabbi!

Necati Mert

Türk yazar, eleştirmen İlk ve orta öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. Ankara Meslek Yüksekokulu Kamu Sevk ve İdaresi Bölümü'nü bitirdi....