Menü
İHTİLAL  14 Aralık 2014
14/28 • İHTİLAL 14 Aralık 2014

İHTİLAL 14 Aralık 2014

 

Erol Toy’un romanını hatırlayanınız var mı? İlk basımı 1973, fakat 74’te, 75’te ve sonrasında defalarca basıldı. Adı, “İmparator”. Vehbi Koç’un romanlaştırılmış hayat hikâyesi. Kişi adları değiştirilmiş olsa da anlatılan kimin biyografisidir, bu belli.

Oya Baydar (soyadı Sencer miydi o sıra) “İlke”de mi, “Ürün”de mi bir dergide eleştirdi romanı. Her istediğini yapan, her engeli aşan, tasarılarını gerçekleştiren, asla erteletmeyen bir süper güçtü anlatılan. Adeta imparator. Oya Baydar, bu roman kişisinde simgelenen güce, onun yenilmezliğine dikkat çekiyor, tarihte böyle bir mutlaklık olmadığını yazıyordu. Kimin anlatıldığına değil, ol kişinin nasıl anlatıldığına bakılsın istiyordu. Dönemi için önemli uyarıydı.

Geçende ordan burdan, sohbet gelişigüzelliği içinde konuşuyoruz birkaç arkadaş, laf geldi çatallanan yol arkadaşlıklarına. İktidara yerleşenler yerleşemeyenleri türlü yöntemlerle etkisizleştiriyorlar genellikle. Rusya’da da böyle olmuştu; Attilâ İlhan’ın “Hangi” dizisinden bir kitabında bir fotoğraf vardı, fotoğraftaki ondan fazla yol arkadaşlarından sadece birinin eceliyle öldüğü yazılıydı altında. İhtilal, çocuklarını yiyordu. Fransız İhtilali’nde de böyleydi bu. İktidar kötü kullanılıyordu hep. Ama eninde sonunda ödeşiliyor, yapanlar yaptıklarıyla kalıyordu. “İktidarın dışında kalanın hiç şansı yok” dedi sohbettekilerden biri, “Ödeşemezler. İktidar izin vermez ödeşmeye.” İhtilaller hakkında hatırlattıklarım ağır gelmiş olmalı, “İhtilal neden yesin çocuklarını?” dedi. Oya Baydar’ın “İmparator” eleştirisi böyle düştü aklıma. “İktidar süreklidir, değişmez, değiştirilemez, demek olmuyor mu bu?” dedim.

A, o da ne? Baktım, derse çekmiş hocam beni, ihtilal nasıl yapılır, onu anlatıyor. Şükran Kurdakul’un Adalet Ağaoğlu’na faşizmi anlattığı gibi tıpkı, enine boyuna –meraklısı 14 Kasım tarihli yazıma bakabilir.

Kerim Korcan’ı hatırladım. “Patrona” yeni çıkmış, Kerim Ağbi merakta: Nasıl karşılanacak? Derken Ahmet Oktay yazdı ama zehir zemberek. Yazı elimde: “Çağdaş Eleştiri”de çıkmış (Sayı: 3, Mayıs 1984). Başlığı şöyle: “Sanayileşme Öykülerinden: ‘Bacayı İndir, Bacayı Kaldır’”. Yazıyı aslında Sadri Ertem için kaleme almış Oktay, Korcan’la da destekleyerek yanlışı genelleştirmiş. Yazıda iki isim daha var ki onlar da bu yanlışa sahip çıktıkları için fırçalanmışlar.

Diyor ki Oktay:”Romandan çok basılı hezeyan sayılması gereken Patrona’da Lale Devri’nin toplumsal ortamına günümüzün sınıf bilincini edinmiş bir proleter olarak katılmaktadır Halil. (…) Kerim Korcan, tarihi dilediği gibi değiştirerek günümüz Türkiye’sinde çalışan sınıflarda bilinç uyandırabileceğini sanıyor elbet ya da ‘bilinçli’ bir yazar olarak buna yürekten inanıyor. Tanrı-romancıyı da aşarak tanrı-toplumbilimciye dönüşen Korcan’a ‘vaaz vermekle’ roman yazmanın birbirinden çok ayrı şeyler olduğunu herhalde toplumcu gerçekçi eleştirmenler söyleyeceklerdir.” (italik vurgular benim değil –NM).

Yanlış olanla olmayan karışmış burada. Yazar Patrona Halil’i günümüzün bilinçli bir proleteri olarak romana alabilir. Bilinçli miydi? diye sorulacak. Hep “meczup” dendi, meczup muydu diye soracağım ben de. Evet, tarihi de dilediği gibi değiştirebilir romancı. Tarihçinin yaptığı başka bir şey mi? Bunlarda yanlış yok. Yeter ki bunlar gerçekleşebilirlik izlenimi bıraksın okurda. Okuru inandırabilsin. İnandıramıyorsa akıl yürütelim. Romanın “vaaz” zannedilmesi, Halil’in üç yüz yıl sonraki bilinçte olması da ‘roman gerçekliği’ni bozabilir. Böyle ise söylenir. Ama Oktay bunu söylemiyor da galiba yasak koyuyor yazara. Olmaz diyor. Bir gün biri çıkar, Oktay’ın olmaz dedikleriyle roman yazar, Oktay’a da kabul ettirir mi? Olmaz, demem.

Spartaküs, Trakyalı. Romalı askerlere esir düşüyor, köle olarak satılıyor, vücudundaki dağlanmış köle damgasına rağmen kaçıyor, kiralık asker olarak yeniden satılıyor. Alan, bir gladyatör okulunun sahibidir, Spartaküs orada 73 köleyle birlikte gladyatör olarak yetiştiriliyor. Gladyatörler o dönemde –İsa’dan önce-     arenalarda sadist seyirci çığlık ve çılgınlıkları altında teke tek ve öldüresiye dövüştürülüyorlar.

Spartaküs, arkadaşlarını ayaklanmaya ikna eder. Gerçi İÖ 187’de, 134’te ve 104’te köleler ayaklanmış, Roma üçünü de hunharca bastırmıştır. Çarmıha gerilen köle sayısı ilkinde yedi bin, ikincisinde yirmi bin, üçüncüsünde son ferdine kadardır. Keza Aristonikos da Bergama’da ayaklanmış, perişan olmuş, götürüldüğü Roma’da törenle öldürülmüştür.

Spartaküs’ün fikrini gerçekleştirmek adeta imkânsız. Fakat hepsinin sonu arenalarda ölmek değil mi? Oysa Spartaküs’ü dinleyip topluca hareket ederlerse kurtulabilirler, hatta sayıları ülke genelinde Roma vatandaşlarından çok olduğu için köleler yönetimi de alabilirler.

Spartaküs ve arkadaşları gladyatör okulundan kaçar, katılanlarla sayıları artar, Vezüv dağı henüz sakin, oraya sığınır, dahası Romalı askerlerce kuşatıldıklarında da asma dallarından yaptıkları halatlarla uçurum inip Roma’ya şaşırtmaca verirler. Artık yüz binlere ulaşmışlardır, Lucania’ya yürür, güney İtalya’ya Spartaküs bayrağını çekerler.

Tarihin yazdığı ilk ihtilal budur.

Eyvah! İhtilal dedik. Anlamdaşları “devrim” ve “inkılap”. İngilizcesi “revolution”.

İlkin 14’üncü yüzyılda kullanılıyor; kökü “dönmek, devretmek” anlamında Latince bir kelime. Bugünkü siyasi anlamının ortaya çıkışı son derece karmaşık, ama 16’ıcı yüzyıldan önce de değil. Üstelik de “dönmek, devretmek” anlamından pek çıkılmamış. “Düzen değiştirme” anlamı daha sonra.

E, Spartaküs’e “ihtilalci”, yaptığına da “ihtilal” diyemeyecek miyiz yani?

Necati Mert

Türk yazar, eleştirmen İlk ve orta öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. Ankara Meslek Yüksekokulu Kamu Sevk ve İdaresi Bölümü'nü bitirdi....