Menü
YENİ BİR HIRSIZLIK  22 Mart 2017
Ada'dan • YENİ BİR HIRSIZLIK 22 Mart 2017

YENİ BİR HIRSIZLIK 22 Mart 2017

 

 

III. Millî Kültür Şûrası’nda kültür alanlarımızın on yedi başlık altında toplandığını yazmıştım. Her başlığın alt başlıkları da vardı; alt başlıklar, bildiriye dönüştürülmek üzere, biri başkan, dokuzu üye on kişilik komisyonun üyeleri arasında önceden paylaşılmıştı.

Şûra’ya bildirilerle gelindi; birinci gün, açılış ve protokol konuşmaları yanı sıra da iki açılış oturumu gerçekleştirildi; asıl Şûra yani komisyon oturumları ikinci günün programıydı; öğleden önce, on yedi komisyonun üyeleri, on yedi ayrı salonda, başkanlarının yönetiminde bildirilerini okudu, öğleden sonra da her komisyon, konunun meraklısı katılımcılarla birlikte bildirileri tartıştı, müzakere etti. Sonuçlar, akşam başkan ve raportörler tarafından rapor hâline getirildi. Komisyon sonuç raporları, üçüncü gün, öğleden önce komisyonlarda tartışıldı, öğleden sonra da son şekli Genel Oturum’da başkanlar tarafından sunuldu.

Genel Oturum’u Şûra Sonuç Raporu’nun Bakan Nabi Avcı tarafından okunması, komisyon başkan ve üyelerine ve müzakerecilere Bakan’ın teşekkür konuşması izledi. Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle de Şûra son buldu. 

Ben 10’uncu komisyon üyesiydim: Yayıncılık ve Kütüphanecilik. Öncekiler sırayla: Kültür Politikaları; Kültür Diplomasisi; Kültür Ekonomisi; Kültür Varlıkları, Müzeler ve Arkeoloji; Sahne Sanatları; Sinema, Radyo ve Televizyon; Müzik; Görsel Sanatlar; Dil ve Edebiyat. Sonrakiler: Medya ve Kültür; Çocuk ve Kültür; Mimari ve Kültür; Şehir ve Kültür; Yerel Yönetimler ve Kültür; Yurtdışı Türkler ve Kültür; Aile ve Kültür.

Yayıncılık ve Kütüphanecilik Komisyonu, bildiriye dönüştürülmüş şu alt başlıklardan oluşmakta idi: Yakın Dönem Yayıncılığın Serencamı (Münir Üstün), Yayıncılık Sektörü Üzerine (Tayfur Esen), Türkiye’de Yayıncılık Alanındaki Mesleklerin Tanımlanması (Sevengül Sönmez), Editörlük Sorunları (Ali Utku), Türk Kütüphaneciliğinde Mekân, Kullanıcı ve Hizmet Sorunları (Asiye Kakırman Yıldız), Türkiye’de Okuma Kültürü (Necati Mert), Çocuk Yayıncılığı (Melike Günyüz), Yayıncılık ve Telif Hakları (Metin Celâl), Sahaflar ve Yayın Dünyası (Emin Nedret İşli).

Diğer komisyonların sadece sonuç raporlarından, bizim komisyonun ise her tartışma aşamasından, altını çizdiğim, sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğüm kimi yerleri zaman zaman vereceğim. Bugün ilki.

Üzerinde ayrıca ve tekrar tekrar duracağım bir konu var: Telif hakları. Türkçesi “telif hırsızlığı”. Bunun da değişen ve hızlanan teknoloji sayesinde “mübah” gibi görüneni. Kaleme şöyle getirilmiş sorun:

“Kitap üretiminde değişen teknolojiye (e-kitap, print on demand, lisanslama vb.) kanunun uyum sağlayamaması nedeniyle fotokopi ve dijital ortamda PDF dosyaları yolu ile yapılan korsanlık büyük bir hızla artmıştır.

“Dijital fotokopi merkezleri aracılığıyla yeni bir hırsızlık yönteminin ortaya çıktığı görülmektedir: Tamamı veya derste okutulan kısımlarıyla binlerce kitabın taraması yapılarak fotokopi makinelerinin hafızalarında veya flash disk ve flash belleklerde yedeklenmektedir. Siparişe göre üretimin yapıldığı bir korsanlık yöntemi söz konusudur. Son yıllarda ithal edilen fotokopi makinelerinin sayılarındaki artış bunu doğrulamaktadır.

“Akademik yayınlarda fotokopi ve dijital çoğaltma yöntemleri ile birlikte yaşanan hak kayıpları % 90’lara varmış, akademik üretim durma noktasına gelmiştir.”

Kaleme getirilen çözüm de şöyle:

“Korsanla mücadele yeniden gözden geçirilmeli ve yayınevlerinin itibarını ve vergi veren küçük kitabevlerini mağdur etmeden, korsan kitap basan ve yayan kişileri cezalandırılacak şekilde uygulanmalıdır.

“Hak kayıplarını önlemek için lisanslama gelirlerinin hak sahiplerine ödenmesini sağlayacak yasal düzenleme yapılmalı, toplu lisanslamanın yapılabilmesi sağlanmalıdır.”

Necati Mert

Türk yazar, eleştirmen İlk ve orta öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. Ankara Meslek Yüksekokulu Kamu Sevk ve İdaresi Bölümü'nü bitirdi....