Menü
ULUSLARARASI MECLİS 28 Kasım 2018
14/28 • ULUSLARARASI MECLİS 28 Kasım 2018

ULUSLARARASI MECLİS 28 Kasım 2018

 

Ömer Seyfettin’i nasıl bilirsiniz? Türkçü. Milliyetçi.

İtalyanların Trablusgarp”ı işgal ettikleri akşam, Grazia adlı bir İtalyan’la evli Kenan Bey de Selanik’te işgalin etkisiyle, yanlışını görüp uyanmakta, zihnen, kendine, Bursa’daki baba evine dönmektedir. İnanır ki emperyalizm günü geldiğinde Türkiye’yi parçalamayı da deneyecektir. “Primo Türk Çocuğu” yazarın bu dönüşü anlatan en uç hikâyesidir; Ömer Seyfettin de galiba gelecek büyük savaşın Türkiye’yi parçalamak niyetiyle yapılacağını düşünür.

Böylesi keskinlikte bir yazarın Harb-i Umumî’den sonra 5 Aralık 1918’de, Tercüman-ı Hakikat’te “Haricî Meşrutiyet” başlıklı yazısı çıkar –ki bu yazı Nazım H. Polat tarafından bulunup külliyata katılmıştır.

Yazıyı okuduğumda şaşırmıştım; dedikleri doğru Ömer Seyfettin’in, ama ondan beklenir doğrular değildi bunlar. Ömer Seyfettin: İslamcı, Milliyetçi ve Modernist Bir Yazar adlı çalışmamda bakınız neler yazmışım:

 

“Dünya Savaşı’nın bir başka sonucu da Milletler Cemiyeti’nin teşkilidir. Bunu, ‘Haricî Meşrutiyet’te ‘meşrutiyet’ kavramı üzerinden işler Ömer Seyfettin. Millet, siyasî gücün üstünde bir değer kazandığında meşrutiyet doğar. Meşrutiyet, padişahın veya kralın yerini meclis’in alması demek. İşte Milletler Cemiyeti içerdeki bu meşrutiyetin dünyaya taşınması, yani ‘devletin, hukuku kendi fevkinde [üzerinde] görmesi’ demek. Bu ‘global’ meşrutiyetin koyu milliyetçilikle bağdaşması güç. Nitekim: ‘Almanlar’ın ‘devlet her şeyin fevkinde!’ ... düsturları malumdur. Alman hukukçularına göre devlet her şeyin fevkinde olduğu gibi tabii hukukun da fevkindedir.’

“Sadece Almanlar için mi böyle?

“Devletler şimdiye kadar haricen mutlakıyetlerini büyük bir kıskançlıkla muhafazaya çalışmışlardır. ‘Devletin hâkimiyeti mutlaktır, tenkit olunamaz!’ diye bu haricî meşrutiyeti kabul etmemişlerdir.’

“Konuya Ömer Seyfettin’in sıcak baktığı açık. Hele şu satırlarda: ‘Devlet de fert gibi hukuk karşısında boynunu eğmeli, fert gibi mahkemelik olmalı, hakkında beynelmilel bir mahkeme tarafından verilecek hüküm tatbik edilebilmelidir.’

“Dahası, devletlerin kişiler tarafından bile mahkemeye verilebileceğini düşünür Ömer Seyfettin, böyle bir durumda, devletlerin de uymasını ister: ‘Hatta (mahkemeye) bu davet değil bir devlet tarafından, bir şirket, bir fert tarafından da vuku bulsa icabet vacip olmalıdır [gereken yapılmalıdır]’”

Hukuku, uluslararasında bile devletin üzerinde gören bir Ömer Seyfettin... Şaşırılmaz mı?

 

Necati Mert

Türk yazar, eleştirmen İlk ve orta öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. Ankara Meslek Yüksekokulu Kamu Sevk ve İdaresi Bölümü'nü bitirdi....